.

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Сім порад як знайти потрібну інформацію в Інтернеті

1. Пишіть коротко
Що потрібно зробити:
 - Відразу ж переходити до суті
 - Прибирати непотрібну інформацію
 - Використовувати зрозумілу мову і короткі пропозиції
 - Уникати довгих абзаців
 - Використовуйте цифри і знаки замість слів (1000 замість одна тисяча і т. д.)
2. Розбивайте текст на частини і давайте кожній з них невеликий заголовок.
Що потрібно зробити:
 - Продумати структуру тексту до його написання, накидати план
 - Використовувати короткі заголовки
 - Використовувати в заголовках ключові слова
 3. Допоможіть користувачеві швидко проглянути текст
Крім форматування можливість швидко переглядати тексту повинна давати і сама його логічна структура.
Що потрібно зробити:
 - Вкладайте суть в перші два рядки, найчастіше саме по ним користувачі визначають, про що буде пропозиція або абзац
 - Ключові слова заголовків і підзаголовків повинні знаходиться по центру тексту
 - При складанні тексту використовуйте просту логічну структуру (від важливого до деталей)
4. Використовуйте марковані списки і різні види форматування
Що потрібно зробити:
 - Створюйте списки, де це можливо
 - Користуйтеся засобами для виділення
5. Залишайте проміжки між текстовими блоками
Відстань між рядками, абзацами і підпунктами в тексті також має велике значення. Від того, як задані ці параметри, залежить швидкість читання, а значить і привабливість сторінки.
Що потрібно зробити:
 - Оцінити типографію ваших сторінок і поправити потрібні налаштування в CSS
6. Робіть посилання зрозумілими
Посилання - головна перевага вебконтента, без них неможлива побудова гіпертексту. Користувачеві посилання має бути добре видно.
Що потрібно зробити:
 - Задайте в CSS єдиний стиль для посилань на сайті так, щоб користувач завжди бачив, на яке з посилань він вже натискав
 - Текст посилання повинен максимально схожим з текстом, на який воно веде
 - Використовуйте прийоми візуалізації посилань
7. Використовуйте зображення
Підтримка графіки та діаграми буває дорожчою тисячі слів. Зображення необхідні для поділу довгих блоків і для підкреслення змісту.
Що потрібно зробити:
 - Використовуйте зображення, які підкреслюють зміст тексту, співвідносяться з ним
 - Уникайте стандартних зображень, які видає пошук, а також нічого не значущих малюнків

Пам'ятка читача
1.Перед тим як розпочати читання, вибери книжку, в якій розкривається зміст матеріалу, що ти вивчаєш.
2. Пам'ятай, шо читання - одне з найважливіших занять у самоосвіті і ставитися до нього треба серйозно.
3. Слід урізноманітнювати  прийоми і способи читання.
4. Читаючи, думай,  шукай  головне, основне, найістотніше.
5. Не поспішай, «не ковтай» книгу, вдумайся в логіку і зміст того, що ти читаєш.
6. Домагайся, щоб кожне речення, кожне слово, термін, фраза були добре зрозумілі, не залишай незрозумілого.
7. Читай з олівцем у руках, роби потрібні помітки.
8. Обов'язково законспектуй прочитане.
9. Розпочату роботу доводь до кінця.
10. Не залишай книжку недочитаною - головне може'бути попереду.
11. Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга.
12. Прочитане спробуй пов'язати з життям, з практикою, досвідом.
13. Не забудь пов'язати те, що читаєш з раніше вивченим і уявити його в системі знань.
14. Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось не зрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.
15. Де потрібно — змушуй працювати й уяву.
16.Читай не тільки «зліва направо», а й повертайся до прочитаного: повторення — найкращий засіб закріплення прочитаного.
17. Навчись критично сприймати прочитане.

Як читати книжку
1.Пам'ятай: читання — одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитися до нього треба серйозно.
2.Внутрішньо налаштовуйся на читання. Не поспішай, не «ковтай» зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам'ятати прочитане.
3.Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.
4.Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення.
5.Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.
6. Коли шось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу  інших.  Спочатку  спробуй самостійно розібратися. Користуйся словниками, довідниками.
7.Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).
8.Найцікавіше запам'ятай. Порівнюй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.
9.Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.
10.Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний — краще.
11.Зроби відповідні записи про книжку в читацькому щоденнику.

Як працювати над тематичними виписками
1.Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.
2.Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Так само». Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Так само» й вказується сторінка.
3.Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.
4.Якщо під час цитування доводиться робити
5.пропуск окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставиться три крапки (...).
6. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за' правилами пунктуації при прямій мові.
7.Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.
8.На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи кількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

 Як вчити вірш напам'ять
1.Уважно двічі-тричі прочитай увесь вірш.
2.Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на смислові частини.
3.У кожній такій частині правильно визнач інтонацію, з якою будеш читати, розстав логічні наголоси, визнач паузи та темп читання.
4.Навчися читати вголос, дотримуючися цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак - увесь вірш.
5.Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш, повтори кожну частину по пам'яті.
6.Візьми книжку. Читаючи напам'ять, перевіряй, чи правильно запам'ятав текст.
7.Відклади підручник, двічі чи тричі продекламуй увесь вірш.
8.Запам'ятай: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.
9.Перед уроком уявно продекламуй вірш ще раз. Якщо ти не задоволений звучанням окремих рядків, то ще є час усунути недоліки.

Як працювати з книгою
1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:
а) прочитати титульну сторінку — прізвище автора, заголовок, рік видання;
б)прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
в)уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або
в кінці книги, або після титульної сторінки;
г)прочитати передмову або вступ.
2. Під час читання потрібно:
а)  звернути увагу на назви окремих розділів, частин, параграфів тощо;
б) вдумливо ставитися до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом півжирним та ін.);
в)з'ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;
г)звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).
3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
а)поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;
б)скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

Як читати науково-пізнавальну літературу
1.Необхідно уважно проглянути книгу (починати слід із титульного аркушу), ознайомитися зі змістом книги, зрозуміти, з яких розділів вона складається, у якій послідовності розташовується матеріал, які є ілюстрації.
2.Слід уважно прочитати анотацію, передмову, вступ, післямову, висновки; це допоможе краще зрозуміти зміст, призначення і мету книжки, отримати пораду, як треба читати книгу.
3.Ознайомитися безпосередньо з основним текстом.
4.Читати треба досить уважно, вдумливо, по частинах
5.Необхідно робити виписки, записи незрозумілих слів.
6.Після кожного розділу необхідно спитати себе, чи все зрозуміло, що треба перечитати ще раз.
7.Записати всі відповіді про прочитану книжку в «Читацький щоденник».
8.Ви помітили, діти, що читання наукової і науково-пізнавальної літератури — це найкраща «розумова гімнастика». І тому, хто добросовісно її виконує, вона приносить справжню насолоду. І тоді найскладніші книжки стають захопливими і доступними.

 Правила користування бібліотекою
1.Вибрані для читання книжки можна тримати вдома не більше 10 днів, тому що їх хочуть прочитати ще багато твоїх товаришів.
2.Якщо в тебе змінилася адреса — повідом бібліотекаря. А якщо ти від'їжджаєш назавжди, то обов'язково поверни всі бібліотечні книжки.
3.Тому, з ким трапилася біда, — випадково загубилася бібліотечна книжка, — потрібно прийти до бібліотеки і розказати про це. Бібліотекар завжди допоможе тобі. Підкаже, яку книжку можна принести замість загубленої.
4.А почитати журнали або книги, які є в бібліотеці в одному примірнику, можна лише в бібліотеці

Мої правила поведінки в Інтернеті

1.Я поводжуся чемно і не ображаю інших.
2.Негайно закриваю погані веб-сайти.
3.Зберігаю свій пароль у таємниці.
4.Розповідаю своїм батькам про проблеми та користуюся їхньою підтримкою.
5.Шукаю цікаві веб-сайти і обговорюю їх з друзями.
6.Я знаю, що можу бути легко обманутий, і тому не повідомляю нікому свої реальні ім’я, номер телефону та домашню адресу.

#ЖивіПисьменники: 7 секретів читання з дітьми від письменниці Галини Ткачук osvitoria.media/opinions/zhyvipysmennyky-7-sekretiv-chytannya-z-ditmy-vid-pysmennytsi-galyny-tkachuk/

Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтереінтерес до навчання vseosvita.ua/news/ihrovi-pedahohichni-pryiomy-iak-probudyty-v-uchniv-interes-do-navchannia-16030.html

Удвічі швидше: як розвинути навички швидкочитання у школярів  naurok.com.ua/post/udvichi-shvidshe-yak-rozvinuti-navichki-shvidkochitannya-u-shkolyariv

Бібліопазли https://bibliopazlu.blogspot.com/p/blog-page.html

Як читати ще більше? Поради, вправи та лайфхаки для книгоманів https://book24.ua/ua/blog/yak-chitati-shche-bilshe-poradi-vpravi-ta-layfkhaki-dlya-kni/

Мистецтво читання: 9 порад від айтівця, який читає понад 40 книг на рік https://dou.ua/forums/topic/43506/

 

.