.

Онлайн-нарада при директорi

31.03.2020 21:38

 31.03.2020 року в нашiй Херсонськiй спецiалiзованiй школi №52 пройшла онлайн-нарада при директорi. Одночасно на зв'язку були 70 педагогiв. Директор школи ознайомила присутніх з Наказом по школi №97-о вiд 30.03.2020 року "Про продовження обмежувальних заходiв та органiзацiю освiтнього процесу пiд час карантину" окреслила коло питань для вирiшення педагогiчним колективом школи у найближчий час, наголосила на необхiдностi чiткої органiзацiї освiтньої роботи колективу в даний перiод, звернула увагу на створення  розкладу проведення дистанцiйних занять й необхiдностi пiдтримання, особливо у цей складний, новий, й все ж дуже цiкавий час, тiсного взаємозв'язку з учнями школи, їхнiми батьками! Директор школи Л. Шалаєва подякувала  педагогам за високопрофесiйну, творчу працю в умовах дистанцiйного навчання й побажала всiм наймiцнiшого здоров'я!.