.

Школа № 52 -школа реалізації талантів та мрій!!

Основні принципи побудови виховної системи школи №52: 
·        принцип перший — «не зашкодити» (збереження психологічного та фізичного здоров’я дитини, що, на нашу думку, є найважливішим у навчально-виховному процесі);

·        принцип другий — духовна насиченість шкільної життєдіяльності дітей. Не піддаючи сумніву значення знання у становленні особистості, ми впевнені в тому, що якість знань, цінність ідей, думок і діяльності людини, що виникають на базі знань, зумовлюється не тільки істинністю знань, але їх духовною насиченістю. Виховання особистості неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості
 

·         принцип третій — ставлення до дитини як суб’єкта власного розвитку реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на самостановлення індивідуальності;

 

·         принцип четвертий — індивідуальний розвиток педагогів. Учитель теж повинен розвиватися, удосконалювати свою професійну компетентність, педагогічну майстерність.

 
 
 

       В області формування виховної системи школи зроблено:

1. Сформовано МО класних керівників (щодня ведеться виховання учнів, систематично проводяться наради класних керівників, проводиться збір і аналіз методичного матеріалу, надається методична допомога класним керівникам).


2. Створено шкільне об'єднання учнів "КРОК" (сформовано виборні органи:Президент, голова Ради Громади, голови департаментів, розподілено обов'язки членів учнівської ради, робота ведеться за напрямками).

3. Створена система позакласної роботи (на безкоштовній основі, близько 89% учнів школи відвідують секції та гуртки (деякі по кілька найменувань).

4. Сформовано шкільні традиції проведення таких заходів (День знань, День здоров'я, День вчителя, День туризму, Новорічні свята,  День захисника Вітчизни, Козацькі забави, « Концерт до 8 березня, Зорепад, Танцювальний марафон "Танцюють всі", тиждень початкової школи, тиждень "Іскри натхнення", День Перемоги, Останній дзвоник, Випускний вечір, пришкільний табір відпочинку).

5. Встановлено зовнішні зв'язки з соціальними партнерами.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.Обрано і працюють батьківські комітети, батьківський всеобуч

 

 

 

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою за системою.

 

 

 

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:
- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи;
- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.
З метою стимулювання роботи у школі діє рейтингова система оцінки діяльності учасників навчально –виховного процесу школи на основі показників моніторингу громадяноської активності та результативності класів, учнів, вчителів. Як підсумок виховної діяльності класних керівників, класних колективів в кінці навчального року проходить нагородження. Кращі класні колективи отримують дипломи, а переможець щорічного конкурсу «Кращий клас року» отримує безкоштовну поїздку до Аквапарку (м.Миколаїв).А також ведеться рейтинг "Самий дисциплінований клас". У класах відповідальні слідкують за веденням Щоденники Поведінки.

 

 

 

У школі діють два музеї «Історія Херсонщини» та "ім. Т.Шевченка", які стали центром виховної роботи в школі. У музеях систематично проводяться тематичні, оглядові екскурсії для гостей та учнів школи. Проводяться виставки, зустрічі з ветеранами війни , цікавими людьми міста.

 

 

 

Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва : взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят, декад родинного виховання.
         Принцип учнівського самоврядування у нашій школі «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо» є одним із найважливіших у його роботі. Школа керується інтересами і проблемами дітей, стає улюбленим місцем, де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям.

 

 

 

Потрібно зазначити, що Модель виховного процесу школи дозволяє заздалегідь прогнозувати перетворення, синтезування знань учнів, їх умінь, природних здібностей та використання цих факторів під час вирішення виховних цілей. Виховна система спеціалізованої школи № 52 відображає суть виховання не як спеціально придуманої певної кількості заходів, а як спосіб життя колективу за певними законами, традиціями, з чітко визначеною структурою прав і обов'язків. Включення особистості в таку систему сприяє її розвиткові й вихованню у неї високих, моральних якостей.

 

 

Випускники школи № 52 в майбутньому обирають професію -Вчителя!!! Працюють як в стінах рідної школи, так і в інших навчальних закладах Херсона.
 
 
 
 
 
 
 
 

Отже, виховна система нашої школи — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату .

  Стратегія роботи на новий навчальний рік це дитина, яка повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.


 

.