.

Спеціалізація школи - поглиблене вивчення української мови і літератури.

Основними завданнями щодо забезпечення спеціалізації школи є:
  • Забезпечити опанування учнями норм української літературної мови, культури усного та писемного мовлення, навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час створення висловлювань з додержанням українського мовного етикету; формувати національну мовну свідомість і духовність.
  • Дати учням глибокі й системні знання з усіх розділів науки поро мову на лінгвокраїнознавчих засадах.
  • Формувати вміння й навички використання мовних знань на практиці, виробити міцні орфографічні та пунктуаційні навички.
  • Навчити пізнавати за словами та граматичними формами національне світосприйняття, ментальність українського народу.
  • Виробити вміння сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну та етичну цінність.
  • Виховувати повагу до літературної мови, до її культури.
  • Формувати творчість та дослідницькі лінгвістичні  уміння та навички, мовленнєву компетентність.
  • Впроваджувати сучасні інноваційні технології на уроках вивчення мови та літератури.
  • Створення бази професійної спрямованості класів з поглибленим вивченням української мови та літератури.

Наша школа єдина в області, яка має спеціалізацію з поглибленого вивчення української мови, вона є базовою школою Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Досвід роботи по впровадженню спеціалізації з української мови постійно вивчається педагогічним загалом міста та області.

 На реалізацію проблеми школи, освітніх проектів та завдань по забезпеченню спеціалізації школи  направлена вся навчальна та позакласна діяльність.
Творче об’єднання учителів української мови працює над вивченням і узагальненням передового педагогічного досвіду, новітніх технологій, вдосконаленням професійної майстерності, розробкою методичних матеріалів. Регулярно проводяться методичні наради вчителів, семінари-практикуми. Учителі нашої школи  активнні учасники  семінарів та конференцій всіх рівнів.
На уроках української мови та літератури застосовуються  сучасні інноваційні технології: створення і захист учнівських проектів, перегляд документальних тематичних фільмів, робота з комп’ютером, робота на мультимедійній дошці.
.