.

«Ніде не віднайти спокою тому, хто не знайшов його в собі самому»

Франсуа де Ларошфуко

 Психологічна служба закладу

- сприяє формуванню особистісних якостей, розвитку психічних процесів учнів школи;

- проводить психодіагностику та корекційно-розвивальну роботу серед школярів, батьків, педагогів;

- допомагає в створенні комфортного психологічного клімату для здійснення освітньо-виховного процесу.

  Психолог проводить консультації для дітей та батьків у вирішенні питань:

 • Підвищення рівня розвитку пізнавальних психічних процесів (сприймання, пам’ять, уява, мислення, увага).

 • Вивчення та формування особистісних якостей, ціннісних орієнтирів, розвиток обдарованості дитини, підвищення самооцінки.

 • Розвиток комунікативних та організаторських (лідерських) здібностей учнів.

 • Допомога у професійному самовизначеності старшокласників.

 • Профілактика та корекція поведінкових порушень в учнів.

 • Просвітницька робота серед учнів, батьків по формуванню навичок здорового способу життя.

Завдання практичного психолога ґрунтуються на основі посадових обов’язків психолога школи та вимог навчального закладу:

 • Сприяти всебічному розвитку психіки особистості школярів молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

 • Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів пам’яті, уваги, уяви, мислення, сприйняття.

 • Активізація прояву пізнавальної сфери учнів.

 • Діагностика та корекція девіантних проявів поведінки важковиховуваних учнів.

 • Психологічний супровід учнів 1-их, 5-их класів в процесі їх адаптації до навчання.

 • Психологічна допомога учням у їх професійному самовизначенню.

 • Корекція прояву дезадаптивних явищ серед учнів, що навчаються у системі профільного навчання.

 • Виявлення учнів із затримкою психічного розвитку та психологічна допомога цим учням.

 • Формування взаємної емпатії, поваги з метою згуртованості класного та педагогічного колективів.

 • Аналіз сімейного виховання учнів і його впливу на поведінку та навчальну мотивацію.

 • Формування взаємної стратегії поведінки між батьками та школою під час навчання і виховання учнів.

 • Психологічний супровід учнів 11-их класів у підготовці до ЗНО.

Напрямками  роботи :

 • діагностична робота;

 • корекційно-розвивальні заняття;

 • психологічні тренінги;

 • психологічні консультації;

 • просвітництво;

 • участь у роботі батьківських зборів;

 • відвідування та аналіз уроків.


Успішність  вирішення важливих проблем навчально-виховного процесу, пов’язаних із недисциплінованістю, важковиховуваністю, неуспішністю, невстиганням, дезадаптацією учнів, залежить від єдності зусиль 5-ох сторін:

 • вчитель;

 • учень;

 • психолог;

 • соціальний педагог;

 • батьки.

.