.

Шкільне об'єднання учнів "КРОК"

І Загальне положення
1.1. Шкільне об’єднання “КРОК” є самодіяльною, добровільною, громадською організацією дітей, підлітків, дорослих. Ш/о “КРОК” здійснює свою роботу на базі школи №52 та в її мікрорайоні в урочний та поза¬урочний час.
1.2. Діяльність ш/о “КРОК” здійснюється на основі Закону України “Про освіту”, національної програми “Діти України”, даного Положення, Статуту школи, дотримуючись Конвенції про права дитини.

 ІІ. Мета ш/о “КРОК”:


Виховувати національно-свідомого громадянина України, здатного реалізувати свої здібності, знайти відповідне місце в житті, займати в ньому активну громадянську позицію, бути гуманною, принциповою, з відчуттям честі і гідності, справедливою особистістю.

ІІІ Завдання ш/о “КРОК”:


1.1. Формування національної самосвідомості, любові до Батьківщини, школи, родини.
1.2. Виховання всебічно розвинутої дитини.
1.3. Підвищення громадянської активності учня, громади.
1.4. Активізація співробітництва з державними, громадськими організаціями та позашкільними закладами.
1.5. Пропаганда традицій та досягнень школи

.

ІV Основні напрями роботи ш/о «КРОК»


4.1. Народознавчий
4.2. Художньо-естетичний
4.3. Екологічний
4.4. Пізнавальний

4.5. Спортивний
4.6. Економічний
4.7. Здоровий спосіб життя
4.8. Патріотичний

V Структура й організація роботи ш/о “КРОК”


5.1. До шкільного об’єднання приймаються діти віком від 7 до 17 років, які виявили бажання брати активну участь у житті школи.
Прийом здійснюється на основі усної заяви учня та з дозволу батьків.
5.2. Шкільне об’єднання “КРОК” будує свою роботу на основі самоврядування. Вищим органом є збір громади, який збирається два рази на рік і визначається правомочним, якщо в ньому беруть участь делегати (5 від одного класу) від 5-11 класів.
5.3. Шкільне об’єднання “КРОК” здійснює свою роботу за наявністю не менше однієї громади класу. Працює ш/о згідно плану роботи, який узгоджується на загальному зборі громади.
5.4. Повсякденне керівництво роботою шкільного об’єднання здійснює Рада Громади. Вона виносить на загальний збір громади узгодження і затвердження плану роботи ш/о і здійснює контроль за його виконанням.
5.5. Керівництво Радою Громади здійснює Президент ш/о, який обирається таємним голосуванням всіх членів шкільного об’єднання.

5.6. Робота будується на співпраці департаментів: "Освіта", "Я-громадянин", "Здоров'я", "Дозвілля", "Господарчий", "Шкільна Служба Новин".
5.7. Основу шкільного об’єднання складають первинні колективи-громади, що формуються з дітей віком від 7 років, підлітків та дорослих, яких об’єднує: загальні інтереси, потрібність знати та уміти більше чим знають, більше ніж вміють, бажання навчитись чути та розуміти одне одного.

VІ Методичне керівництво

6.1.   Для організаційного та методичного керівництва роботою шкільного об’єднання на педагогічній нараді затверджуються Радники Президента та департаментів.
6.2.    Радники надають допомогу Президенту та департаментам у:
 Організації навчально-виховного процесу
 Створенні та організації роботи департаментів, Ради Громади
 Використанні шкільних приміщень та матеріальної бази школи
6.3. Радники вивчають діяльність дитячих організацій, узагальнюють і поширюють досвід роботи, беруть участь у розробленні та здійсненні заходів шкільного об’єднання.

VІІ Заохочення


7.1.   Учні, громада класу за високий рівень активності, творчості та ініціативності отримують на протязі року нагородження грамотами, цінними подарунками, путівками.Шкільний Нацбанк окремо веде економічний рейтинг класів (участь у заходах та її результативність) за результатами якого класи нагороджуються безкоштовною поїздкою.

 

.