.

             Існує громадський стереотип: школа- підготовка до життя. Та в нашій школі з цим не згодні. Школа-це і є саме життя, причому, поза сумнівом, одна з найяскравіших його сторінок. Щоденно ми намагаємось заповнити простір дитини соціально-корисними справами, духовним багатством і позитивними емоційними враженнями.  Один із них - День Самоврядування. У запровадженні його ми, вчителі школи, керувались бажанням допомогти дітям відчути свою значимість, навчити наполегливості в реалізації своїх планів, залучаючи на допомогу усі свої сили, об’єднуючись з іншими людьми, озброїти їх необхідними практичними вміннями і навичками, які вони зможуть використати у дорослому житті.

День самоврядування  формує в дітях: 

- самостійність прийняття управлінського рішення;
- відповідальність за прийняте рішення та його вплив на оточуючих;
- спрямування до розкриття і реалізації своїх потенційних можливостей;
- відчуття  взаємозв’язку учень-клас;
- шанування та повагу до праці вчителя.  
 

Учні школи заздалегідь готуються до його проведення: 
- для сприяння  підвищенню ролі шкільного самоврядування залучаються найбільш авторитетні лідери учнівського колективу;
- обираються серед учнів ті, хто буде виконувати обов’язки вчителів - предметників, класних керівників
- спільно з вчителями готуються конспекти уроків, наочний матеріал, обирається форма проведення уроку

Обов’язки директора школи виконує Президент шкільного об’єднання учнів „КРОК”,
Роль заступників директора-голови департаментів „Освіта”, „Я-громадянин”, „Дозвілля”.

З числа одинадцятикласників формується експертна група обласного та міського управління освіти. Учнів ознайомлюють з посадовими обов’язками, закріплюють за класами. Начальники управлінь освіти координують роботу експертів, корегують її в разі допущення інспекторами помилок.  

В обов’язки інспекторів входить: 
- спостереження за учнями закріпленого класу;
- оцінювання їх навчальної роботи під час проведення уроку;
- відповідальність за збереження життя та здоров’я закріплених за ними учнів.
Кожному інспектору надаються рекомендації, за якими вони проводять оцінювання уроку.

Лист оцінювання уроку
Клас __________                                              Урок _______________________

Вчитель __________________________________________________________
Кількість учнів на уроці ________________
Запізнилися _______________________________________________________

 №

Критерії

 Оцінка 

0-12

 Зауваження 

спостерігача

 

 

1

Дисципліна класу під час уроку:
0-3          клас не дисциплінований
4-6     —     більше 3 зауважень
7-9         1-3 зауваження
10-12 —     зауважень щодо дисципліни на уроці  не має

 

 

 

2

Робота учнів на уроці:
0-3     учні не виконують завдання    вчителя, зайняті особистою справою
4-6
   більше 50% класу не працюють на    уроці
7-9         30%класу не працюють
10-12 всі учні працюють, виконують завдання вчителя

 

 

 

3
 

Ставлення до вчителя:
0-3    —    відсутня співпраця вчителя і учнів на уроці
4-6     —     більшість класу не реагує на викладання вчителем навчального матеріалу
7-9        30% учнів класу з неповагою ставляться до вчителя
10-12 —     з повагою та розумінням ставляться до вчителя

  

 
 

4

Рівень підготовки і взаємодії вчителя з учнями
0-3        вчитель не підготувався до уроку, не володіє змістом навчального матеріалу
4-6        були ускладнення з викладанням підготовленого матеріалу, не впевнений у собі
7-9    —     не зміг раціонально використати час на уроці
10-12 —    підготував до уроку цікавий матеріал та завдання, успішно їх використав

 

 

Спостерігач _____________________________________________
Підпис__________________________________________________
Число, місяць, рік відвідування уроку_______________________

Під час проведення Дня Самоврядування учні демонструють вміння мобілізувати не тільки себе, а й колектив на подолання труднощів, що виникають упродовж дня, набувають навичок прийняття рішень у змінних ситуаціях колективній роботі, стратегічного планування своїх дій. Цей день впевнено можна назвати днем скоординованої дії, коли всі виконують різні завдання, підпорядковані єдиній меті, спираючись на результати всіх попередніх етапів. По завершенні кожного етапу учні задаються питанням „Як усе відбулося?”, „Що можна змінити?”, „Хто або що заважає?” та за необхідністю  вносять корективи для досягнення поставленої мети.

У стінах школи учні повинні набувати досвіду колективної оцінки дій, вчинків, якостей особистості. Здійснення такої оцінки підвищує відповідальність особистості перед колективом, сприяє формуванню єдиних оцінних суджень, принциповості й відповідальності за висловлену думку. Одночасно з цим виробляється вміння осмислювати вчинки товаришів, виходячи з необхідності, потреби колективу в певній діяльності кожного учня.

Важливим чинником виховання є згуртованість людей в колектив на основі єдності мети, праці, діяльності. У практичній роботі треба домагатись того, щоб завдяки багатству життя колективу, кожний його член переживав найвищу людську втіху — радість творення для людей, постійного внутрішнього духовного збагачення, радість усвідомлення того, що тебе шанують і поважають люди. Важлива умова успішного виховання полягає у тому, щоб кожного учня приваблювала робота і життя у  колективі, щоб колектив був сферою вираження самого себе, полем, на якому можна показати себе в усій красі і величі. Розвинутий дитячий колектив являє собою необхідну умову самоствердження особистості. Йому властиві спільність цілей і адекватність мотивів суміжної діяльності, що спрямована на користь суспільства, піклування про загальний результат, певну організацію та характер спілкування, широку систему колективних зв’язків.

Таким чином, шкільне самоврядування-це співпраця і спосіб світосприйняття, що „тримають курс” на створення атмосфери успіху і дозволяють закладу освіти жити й творити у режимі самоврядування.    

.