.

 Профілактика дитячого травматизму в школі

За статистичними даними поширеність дитячого травматизму більша, ніж серед дорослих. Причини такого стану поляснюється тим, що діти дуже допитливі, намагаються активно пізнавати навколишній світ. Але при цьому життєвих навичок у них ще мало, і вони не завжди вміють реально оцінювати небезпеку ситуації та адекватно реагувати для запобігання негативних наслідків.

Дитячий травматизм умовно можна розділити на п’ять типів залежно від місця, де дитина може отримати травму:

– побутовий (травми, які виникають вдома, у дворі, у дитячому садку);

– вуличний (в першу чергу транспортний, але також і не пов’язаний з транспортом);

– шкільний;

– спортивний;

– інший.

Робота щодо профілактики дитячого травматизму  ведеться у двох основних напрямках:

1) робота зі створення безпечного середовища перебування дітей у навчальному закладі;

2) гігієнічне навчання і виховання дітей, мета якого вироблення в них навичок безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях;

При цьому адміністрація, медичний персонал та вчителі навчального закладу здійснюють такий обсяг профілактичних заходів:

  1. Забезпечення пiдготовки школи, кабiнетiв, майстерень, спортзалу до початку нового навчального року. 
  2. Постiйно проводять iнструктажі з усiма працiвниками школи з питань техніки безпеки, виробничої санітарії і безпеки життєдіяльності та вимагати виконання встановлених вимог в навчальному закладі.
  3. У шкiльних навчальних кабiнетах, майстернях, спортзалi є iнструкцiї i розробленi заходи з технiки безпеки i протипожежної безпеки. Ведеться документацiя з питань дитячого травматизму. Дотримання режиму вологого прибирання, вимог до освiтлення i провiтрювання шкiльних примiщень.
  4. Щорічно проводяться профiлактичнi медогляди учнiв, виявляються учнi, якi мають вiдхилення у здоров’ї, з метою створення їм нормальних умов для навчання, здійснюється розподiл учнiв за медичними групами для занять фiзкультурою. 
  5. Проводяться  колективні та індивідуальні бесiди з батьками та учнями щодо дотримання правил поведiнки на уроках трудового навчання, фізкультури, попередження усiх видiв дитячого травматизму в навчальних приміщеннях та на території школи тощо.
  6.  Проводяться шкiльнi конкурси учнiвських творiв, малюнків, газет щодо безпеки життєдіяльності та попередження усiх видiв дитячого травматизму.

 

 

 

 

.