.

 Організація в спеціалізованій школі № 52 соціальної благодійної діяльності

В умовах  глибоких політичних, економічних і соціальних змін в усіх галузях життя сучасного українського суспільства виникає необхідність виробити якісно нові підходи до виховного процесу. Сьогодні стає все більш очевидним, що виховання підростаючого покоління відбувається не лише в результаті цілеспрямованої педагогічної діяльності, але й під впливом самого життя, навколишньої дійсності, середовища. Все більш важливу роль у формуванні особистості відіграють соціальні аспекти нашого суспільства.

Якщо до часу закінчення школи, вивчивши безліч предметів, учень так і не навчився розрізняти, що є добро і зло, що є моральність, то поза всяким сумнівом, поставлена школою мета по формуванню етичних якостей особистості не досягнута. Тобто проблема виховання добра, або направлення дитини до добра – є не часткова проблема виховання, а головна і актуальна проблема.

Особливу значущість для формування в учнів ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних) орієнтирів мають шкільні благодійні проекти соціального спрямування. Метою таких проектів є відродження в Україні благодійної діяльності як норми суспільного життя. В нашої школі проектна робота  відкрила можливості наблизити життєдіяльність дитини в школі до дорослого життя, сприяла вихованню в учнів потреби і навичок благодійності як практичного втілення національних та загальнолюдських цінностей.

 

 

 

 

 

 

 

.