.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
 

 1. Закон України "Про освіту".
 2. Закон України "Про загальну середню освіту".
 3. Закон України "Про охорону праці".
 4. Кодекс законів про працю України.
 5. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
 6. Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу". 


 ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ
 

 1. Національна доктрина розвитку освіти
 2. Національна стратегія розвитку освіти
 3. Державний стандарт початкової загальної освіти.
 4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
 5. Конвенція про права дитини.
 6. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 7. Концепція профільного навчання у старшій школі.
 8. Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
 9. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
 10. Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
 11. Педагогічна Конституція Європи


ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ
 

 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
 2. Положення про державну підсумкову атестацію.
 3. Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".
 4. Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".
 5. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.
 6. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 7. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.
 8. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
 9. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
 10. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
 11. Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
 12. Положення про малу академію наук учнівської молоді.
 13. Положення про групу продовженого дня.
 14. Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.


Інструктивно - методичні матеріали
 

 

.