.

,

Раді вітати вас на сторінці шкільної бібліотеки

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 52

з поглибленим вивченням української мови

Херсонської міської ради

 

«Бібліотека-це скарбниця всіх багатств людського духу»

(Г.Лейбніц)

 

 

ПОРТФОЛІО БІБЛІОТЕКАРІВ
 
 
 
 
1.     Безручко Ірина Валентинівна
2.     Освіта – середня спеціальна
3.     Стаж бібліотечної роботи – 18 років
4.     Завідує бібліотекою 9 років
5.     Кваліфікаційна категорія – перша
6.     Підвищення кваліфікації: ХАНО 2006, 2011 роки – курси, атестація 2011 р. Інші форми: ХАНО обласний науково-практичний семінар (2010,2011)
 
 
 
 
    1. Штульберг Аліна Олексіївна
 
    2. Освіта - неповна вища
 
    3. Кваліфікаційна категорія - бібліотекар
 
 
 
1.                 Сікачова Наталя Леонідівна
2.                 Освіта – середня спеціальна
3.                 Стаж бібліотечної роботи – 4 років
4.                 Кваліфікаційна категорія – бібліотекар
 
 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД  станом на 2013 р. :

 

основний фонд - 19844 прим.;

 

фонд підручників - 21652 прим.

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

          

    4 компютери, підключені до локальної мережі  та  до  всесвітньої мережі Інтернер,  принтер, проектор

 

У середині 70-х років ХХ ст виходить наказ Міністерства освіти про створення в шкільних бібліотеках фондів літератури для вчителів, і в наступні десятиліття такі фонди активно формуються в нашій бібліотеці.

У 1978 році - створюються фонди безкоштовних підручників. Із цього моменту бібліотека змушена опанувати роботу з фондами підручників. Згодом настає час інформаційного середовища, створення якого в шкільній бібліотеці розпочалось з появою комп'ютера, як допоміжного засобу створенню текстових документів. У 2009 р. бібліотека змінила місце знаходження. Вона розташувалася на другому поверсу, де встановлено сучасну техніку: компютери з виходом до мережі Інтернет, принтер, проектор тощо.

З метою підвищення ролі бібліотеки у школі, розширення аудиторії читачів, підвищення інформаційної компетентності бібліотекарів та вдосканалення обслуговування читачів засобами мережі Інтернет того ж року було створено веб-сторінку на сайті школи.

 


 Бібліотечний актив створенний

Для того щоб:
     1. Об’єднати дітей, які часто відвідують бібліотеку, які люблять книгу та читання, у єдиний творчий колектив;
     2. Проводити різноманітні цікаві заходи для школярів, щоб вони могли з гордістю говорити:
«Наша бібліотека – це місце, де цікаво, весело і комфортно».

1. Мета створення активу. Здійснення творчої співпраці бібліотеки та учнівського колективу, спрямованої на пошук різноманітних форм організації змістовного дозвілля школярів, залучення їх до активної творчої діяльності навколо книги та бібліотеки; виховання у дітей суспільної активності, кращих моральних якостей: почуття колективізму, дружби, відповідальності за доручену справу, розвиток творчості.

 2. Актуальність. Гурток  спрямований на залучення дітей до бібліотеки, до читання, до книги. Часто бібліотека сприймається людьми як склад книжок, якесь «мертве місце» і тому ми поставили перед собою завдання:
 1) об’єднати дітей, які часто відвідують бібліотеку, які люблять книгу та читання, у єдиний творчий колектив;
 2)  проводити різноманітні цікаві заходи для читачів, щоб вони могли з гордістю говорити: «Наша бібліотека – це місце, де цікаво, весело і комфортно».

  3. Мета і завдання організації. Об’єднати дітей навколо бібліотеки та книги з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи, організацію змістовного дозвілля. Виховувати в учнів любов, повагу та дбайливе ставлення до книги; навчати дітей роботі з книгою; допомагати дітям відчути силу літературного мистецтва; розвивати художній смак дітей, збагачувати мову; розширювати кругозір дітей; навчати дітей вільно спілкуватися.

 

У своїй діяльності Актив керується

Конституцією України;
1. Конвенцією ООН про права дитини;
2.Законом України про загальну середню освіту;
3. Кодексом етики, честі, порядності;
4. Положенням про бібліотеку.

Організаційна структура
 Актив формується на базі шкільної бібліотеки. Складається з шести секцій:
1.Дозорні – проводять рейди з перевірки підручників, випускають стінгазету за підсумками перевірок.
2.Лікарні – ремонтують книги, беруть участь у рейдах із перевірки стану збереження підручників, випуску стінгазети за підсумками перевірок.
3.Бібліографи – штампують книжки, заповнюють каталожні картки, складають бібліографічні списки літератури.
4.Лектори – підбирають інформацію з книг та періодичних видань для доповідей, лекцій, презентацій. Виступають перед школярами.
5.Організатори – готують  та проводять масові заходи.
6.Оформлювачі – оформлюють книжкові виставки і полиці.

Активіс - це

1.Гарний читач, читає на різноманітні теми;
2.Часто буває у бібліотеці;
3.Береже книжки;
4.Допомагає товаришам вибрати книгу;
5.Намагається привернути до читання  нових читачів;
6.Бере участь у підготовці та проведенні бібліотечних заходів;
7.Слідкує за порядком у бібліотеці;
8.Допомагає бібліотекарю у роботі.

Члени активу
Членами об’єднання можуть бути  учні спеціалізованої школи. Вони мають право: брати участь в усіх заходах активу; вносити пропозиції щодо організації заходів; входити в інші дитячі об’єднання, організації, клуби. Обов’язки членів Активу: брати активну участь у діяльності Активу та школи; бути уважним, спостережливим, спраглим до знань; бути ввічливим та доброзичливим до оточуючих; виконувати доручення вчасно та сумлінно; стежити за чистотою одягу, тіла та думок, вести здоровий спосіб життя; не дозволяти собі пліткувати, сваритися, вживати лайливі та образливі слова; підтримуваним ближніх, допомагати їм потребі.
Закони Активу:
1. Закон єдності слова і діла.
2.Закон чесності та сумлінності.
3.Закон дружби і товариськості.
4.Закон турботи і милосердя.
 План роботи з активом бібліотеки:
 І.Сформувати актив бібліотеки.
 ІІ.Обговорення плану роботи, розподіл обов’язків, формування графіка чергування.
 ІІІ.Провести консультації і заняття з тем:
1.«Облік літератури в бібліотеці; книги сумарного обліку, інвентарні книги».
2.«Методика розташування літератури. Система класифікації літератури».
3.«Читацький формуляр. Методика ведення».
4.«Збереження літератури. Книжкова лікарня».
5.«Обговорення книжкових новинок, періодики. Робота з періодичними виданнями».
6.«Методика роботи в читальному залі».
7.«Технічна обробка літератури. Розстановка фонду».
8.«Методика перевірки літератури, підручників».
9.«Збір підручників. Видача підручників».
ІV. Залучення активу бібліотеки до практичних занять:
•допомога в обслуговуванні на абонементі;
•у читальному залі;
•у розстановці літератури;
•під час обліку періодики;
•робота з анкетування молодших школярів;
•проведення бесід із молодшими школярами.
V. Участь у масових заходах бібліотеки.
VІ. Проведення заходів у рамках «Тижня дитячого читання».
VІІ. Організація конкурсу на краще збереження навчальних книг.
-    проведення рейдів у класах.
VІІІ. Робота з боржниками.
ІХ. Підведення підсумків роботи за рік.

Робота активу спрямована на оволодіння навичками технічної обробки книги, розміщення літератури, користування довідково-бібліографічним апаратом, висвітлення результатів проведення акції „Книжковий рейд”, проведення масових заходів.

 

Координує роботу  активу Рада бібліотеки.
Робота з обдарованими дітьми поділяється на індивідуальну та масову.
Індивідуальна робота
1) Бесіди :
- під час запису або видачі книг; - про прочитані книги; - рекомендації ; - консультації
а) ознайомлення з фондом бібліотеки;
б) оволодіння бібліотечно-бібліографічною грамотністю;
в) користування довідковою літературою;
г) картотекою.
2) Допомога учням в доборі науково-методичної літератури під час підготовки до участі науково-дослідницьких робіт, інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах, шкільному товаристві , МАН :
- складання індивідуальних списків;

- пошук найсучаснішої їнформації.
3) Складання індивідуальних планів читання для дітей за їх уподобаннями.
4) Бібліотечні огляди для груп (5-7чол.) біля виставок.
Інформаційна робота здійснюється з урахуванням можливостей сучасних технологій: опанування інформаційних ресурсів (електронні каталоги , електронні публікації ).

 

Популяризація бібліотечного фонду проходить через нетрадиційні форми виставок.  Виставки – це наочна форма популяризації книги. Вони у нас завжди інтерактивні і нетрадиційні за формою.

- виставка-сюрприз ,,Книгу берегти, життя її продовжити”.
- виставка-вернісаж ,,Т.Г. Шевченко-маляр”.
- виставка-ікебана ,,Образ осені в поезії Херсонських поетів’’.
- виставка-консультація ,,День цивільної оборони’’.
Також невід’ємною частиною такої роботи є традиційні форми проведення масових заходів: акції; конкурси;свята.
Проведення  акції ,,Книжковий рейд’’, мета якої залучення учнівського та педагогічного колективів до роботи з виховання в учів бережливого ставлення до підручника, науково-популярної та інш. літератури, поваги до праці людей, які її створюють.
Проведення з волонтерами акції ,,Радість читання’’ з метою прищеплювання любові до книги і читання.

Що ж таке  волонтерство?

Слово "волотнтер" французького походження. В дослідному означає "доброволець що чинить із власної волі". Волонтерство - так називається рух, у який з кожним роком залучається дедалі більше людей. Воно дуже поширене у світі і є глобальним процесом об'єднання людей, які прагнуть зробити свій внесок на благо рідної країни і світової спільноти. Щодня у всьому світі понад 100 мільйонів волонтерів допомагають людям у біді. Філософія волонтера грунтується на етичних вищих цінностях.

Волонтер

1.Людина майбутнього, громадянин, світу шанс людства на виживання.

2. Людина яка відгукується на чужий біль, чужі проблеми і безкорисливо допомагає.

3. Людина яка любить і поважає інших.

4. Перш за все добра, милосердна, порядна, відповідальна людина.

Робота волонтерів важлива для кожного суспільства, тому що вони працюють майже без жодної матеріальної вигоди для себе. Це показує, що є  в житті речі цінніші за неї. Від волонтера посійтно вимагається віддача часу, засобів, уміння, або ресурсів. Будь-яка волонтерська робота має служити на благо людей, суспільства, або того середовища, в якому вони працюють.

Зразковий портрет волонтера

1. Цілеспрямованість, ініціативність

2. Комунікабельність

3. Віра в себе

4. Здатність до самостійних рішень

5. Наполегливість

6. Доброта і чуйність

7. Розуміння і терпимість

8. Творче ставлення до життя

Знання:

1. Основ психології людини

2. Законодавства

3. Способів і можливостей надання допомоги

4. Прагнення до всебічного розширення знань

Уміння:

1. Слухати

2. Розмовляти

3. Співчувати

4. Переконувати

5. Володіти собою

6. Розуміти іншого

 

 

Заходи

Нетрадиційні форми проведення масових заходів
1. 30 вересня 2009 року було проведено обласний відкритий урок читання у 1-А,Б,В,Г «Відкриття шкільної бібліотеки», у 2-А зустріч з херсонським письменником Олексюком О.В., у 6-А конкурс на кращого читця «Послухайте»,у 11-А,Б неформальна розмова «З книгою тет-а-тет», та ряд супутніх заходів, а саме:
- Огляд нових надходжень «Шукаю читача»
- Виставка малюнків до улюблених казок
- Виставка книжкових закладок - рекомендацій
2. Правовий аукціон «Злочин і кара» ( спільно з ХОБД)
3. Історико – пізнавальна екскурсія «Соборність Українського народу» (спільно з ХОБД)
4. «Моя Україна – Соборна і вільна я з нею пов’язую долю свою»(спільно з ХОБД)
5. Пізнавальна вікторина «Цікавинки із журналів» (спільно з ХОБД)
6. Ігри патріотів «Я люблю Україну» (спільно з ХОБД)
7. «Я вивчаю навколишній світ» (спільно з ХОБД)
8. Пізнавальна вікторина «Я люблю свою мову» (спільно з ХОБД)
9. Веб – путівник «Гід в країні Павутинича» (спільно з ХОБД )
10. Презентація конкурсу «Напиши свою пригоду» (спільно ХОБД)
11. Захід «Херсон збудований для слави!»(спільно з ХОБД)
12. Конкурсна програма «Стоїть величаво Херсон над Дніпром»(спільно з ХОБД)
13. Літературний вояж «Дитячі письменники України»(спільно з ХОБД)
14. Відкритий урок читання «З книгою тет-а-тет»(спільно з ХОБД)
15. День української писемності та мови (спільно з біб.-ф.№5‎)
16. Екскурсія «Дитяча бібліотека та її відділи» (спільно з біб.-ф.№5)
17. Урок права «Великі права маленької дитини» (спільно з біб.-ф.№5)
18. Захід «Любіть Україну, і пісню, і мову її солов’їну» (спільно біб.-ф.№52‎)
 

З 29.03 по 02.04 у школі пройшов «Тиждень дитячої книги»


29.03 – «Царство книг, це так прекрасно» (Літературний калейдоскоп) 1-А,1-В
Літературна лоція Херсонщини (путівник)6-В,7-В
30.03 – Подорож у країну веселого дитинства (літературний круїз)4-Б,4-В
Улюблені герої дитячих періодичних видань (гра - вікторина)2-В,2-Г


31.03 – Огляд – знайомства з письменниками рідного краю (краєзнавчий портрет) 7-А,7-Б
Майстер – клас з писанки 5-Б,5-Г
01.04 – Таємні агенти (школа юного розвідника)6 класи
02.04 – Сім чудес Херсонщини (краєзнавчий марафон)5-Г,8-Г
 

Літературна вітальня: зустрічі з письменниками


Літературні світлиці – це незабутні зустрічі з письменниками, краєзнавцями. У колі нашої бібліотеки побували: Голова «Просвіти» ім. Т.Г.Шевченка Олег Олексюк, поети Анатолій Щербина і Костянтин Владимиров, поетеси Валентина Нежиголенко і Катерина Савченко. Вони запалюють вогник інтересу до книги. Тримаючи руку на пульсі часу, ми впроваджуємо сучасну українську книгу в сьогодення дітей. Для цього організовуємо зустрічі з популярними дитячими письменниками України: Олесем Ільченко і Лесею Вороніною та іншими. Збагатили нашу бібліотеку новими серіями книг видавництва «Грані –Т». Здійснюємо також і віртуальні зустрічі.
 

Конкурси:
Беремо участь:
1. Всеукраїнська акція «Живи,книго!»
2. Щорічний регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»для учнів 4-5 класів
3. Всеукраїнський конкурс – фестиваль дитячого читання «Книгоманія»(«Найкращий читач України – 2010»). Переможець серед 6 класів Дніпровського району Литвинов В (6-Г клас)
4. Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє»
5. Міський конкурс «Читання для серця та розуму»(ІІІ етап) («Класики та сучасники»). Переможці у номінаціях «Патріотичний дух» Агеєнко К.(9-А), «Найкращий сучасний письменник » Іванова В.(9-В)
6. Акція «Читай і будь успішним»


Волонтерська діяльність


Волонтер – людина, яка добровільно вступає до будь-якої суспільної організації: в нашому випадку це добровільний вступ до групи активістів, які популяризують літературу для молодших школярів.
Волонтерська робота в бібліотеці – добровільна робота юних волонтерів з молодшими школярами.
Мета роботи: донести кращі дитячі книги, підвищити читацьку активність юного покоління, прищеплювати любов до книги і читання, розглядаючи його як фактор становлення особистості та соціалізації покоління «суспільства знань», сприяти формуванню активної громадської позиції молодих людей, підлітків, залучених їх до суспільно-корисної, відповідальної справи.
Діяльність: Голосні читання. Створення «Ранців - читанців» для учнів початкової школи. Придбання нової літератури згідно рішення Читацького парламенту, що вивчає читацькі запити.
Масові заходи: Відкритий бібліотечний урок «Від папірусу до сідірома», Театралізоване свято «Посвячення в читачі», Літературний турнір «Книголюбчики та казкознавчики» та ін.

Участь у Всеукраїнському конкурсі ,,Найкращий читач України-2009’’, обласному конкурсі для школярів ,,Моє родове дерево’’, міському конкурсі ,,Краща волонтерська бригада’’, міському конкурсі ,,Читання для серця та розуму’’.

ОГОЛОШЕННЯ


З 19 квітня 2010 року користування Інтернет-бібліотекою тільки за наявності щоденника за фотокарткою

До початку роботи щоденник надається бібліотекарю школи і видається учню після завершення роботи.

У разі порушення правил користування Інтернет-бібліотекою школи  учню забороняється користування Інтернет-бібліотекою школи.

У разі грубих порушень учню виноситься попередження про порушення правил школи.

Нагадуємо, що у Інтернет- бібліотеці школи учні готуються до уроків і виукористовують сайти бібліотечної спрямованості.

Розважальні та гральні сайти відвідувати заборонено.

 

24 вересня у шкільній бібліотеці відбувся захід для учнів 1 класів "Чарівний світ книги", де бібліотекарі Безручко Ірина Валентинівна та Сікачева Наталя Леонідівна ознайомили дітей зі шкільною бібліотекою, її відділами, правилами користування бібліотекою, виховували бережливе ставлення до книги, формували читацькі інтереси молодших школярів.

 

 

.